Zajęcia w Szczecinie!

Od lutego zajęcia z języka angielskiego z Poliglotkiem odbywają się również w Szczecinie.

Szkoła Językowa Poliglotek • E-mail: biuro@poliglotek.edu.pl • Mateusz Melosik - tel. +48 691 407 586 • Facebook