Nasza metoda

Metoda Poliglotek powstała na bazie doświadczeń założycieli firmy. Eliza już od kilku lat uczy w przedszkolach zarówno hiszpańskiego jak i francuskiego. Mateusz natomiast mieszkał przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Hiszpanii gdzie uczęszczał do przedszkola, szkoły podstawowej a także uczył się na uniwersytecie. Doświadczenia zdobyte podczas praktyki i obserwacji, a także wiele setek stron książek przeczytanych w toku studiów edukacyjnych, zaowocowało powstaniem ciekawej i skutecznej metody nauczania dzieci. Nasza metoda cały czas jest udoskonalana. Treść metodyczna jest konsultowana z wykładowcami Wydziału Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkółka językowa Poliglotek ma nowoczesne, adekwatne do wieku podejście do nauczania dzieci. W swojej metodzie bazujemy na podejściu komunikacyjnym. W podejściu tym zwracamy uwagę na to, że w nauce języka chodzi przede wszystkim o umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji. Skupiamy się na nauczaniu języka biorąc pod uwagę jego funkcje komunikacyjną. Nie uczymy natomiast reguł gramatycznych, nasi uczniowie nie uczą się też konkretnych zwrotów czy wyrazów na pamięć. Wiemy, że poprzez naturalną umiejętność nauki języka dziecko jest w stanie samo, praktycznie bezbłędnie, zbudować gramatykę danego języka.

Materiały językowe

Materiały na nasze zajęcia zawsze przygotowywane są z myślą o grupie wiekowej w kontekście bliskim dziecięcej rzeczywistości. Dzieci rozmawiają i słuchają między innymi o zwierzętach, kolorach, naturze, porach roku, zwyczajach a także o rodzinie. Najbliższe otoczenie dziecka kreowane jest podczas zajęć zarówno przez nauczyciela jak i przez samo dziecko. Tym samym stymulowana zostaje aktywność własna malucha, podczas której kształtuje się jego system językowy – dziecko niejako mimochodem poznaje język, w którym odbywają się dane zajęcia.

Dokładamy wszelkich starań, aby nauka języka była dla dzieci przyjemna i kojarzona wyłącznie z dobrą zabawą. Aby była skuteczna a zarazem radosna, każdy z naszych lektorów posiada pacynkę – gościa z dalekiego kraju z którym trzeba jakoś się porozumieć. Na zajęciach wprowadzamy gry, zabawy, tańce, piosenki, wierszyki i wyliczanki oscylujące wokół danego języka. W trakcie zajęć także czytamy lub opowiadamy dzieciom bajki w danym języku. Nasze zabawy akcentują typową dla tego okresu w rozwoju dziecka potrzebę odkrywania, działania oraz ruchu – dbamy zarazem o jego harmonijny rozwój i wieloaspektowość aktywności poznawczej.

Bardzo istotnym elementem naszej metody jest strona internetowa na której znajdują się materiały przerabiane aktualnie z dziećmi na zajęciach. Po zalogowaniu każdy rodzic ma dostęp do tych materiałów. W ten sposób może powtarzać zabawy ze swoim dzieckiem w domu.

Do porozumiewania się nie wystarczy znajomość systemu językowego jego reguł gramatycznych i zwrotów. Najistotniejsza w przypadku małych dzieci jest umiejętność posługiwania się językiem w kontekście społecznym.  Dzięki naszym zajęciom dziecko będzie w przyszłości ze znacznie większą swobodą porozumiewać się w danym języku obcym. Na naszych zajęciach nauka angielskiego, hiszpańskiego lub francuskiego nie będzie jakimkolwiek problemem dla Państwa pociechy! W naszej szkole język angielski dla dzieci to wesoła zabawa praktycznie niezauważalnie dla dziecka połączona z nauką języka:)

Cele jakie stawiamy sobie w kształceniu najmłodszych uczniów są następujące:

  • Przyswojenie przez uczniów nowego słownictwa oraz nowych zwrotów poprzez interakcję językową (Przez dwa semestry dziecko 5 letnie pozna około 250 wyrazów i zwrotów z różnych podstawowych dziedzin życia).
  • Zaszczepienie w uczniach zalążka umiejętności do swobodnego komunikowania się w języku obcym (dziecko rozumie proste opowiadania, gdy jest wspierane gestami lub obrazkami)
  • Kształcenie słuchu fonetycznego (dziecko w wieku do 6 lat opiera proces komunikacji właśnie o ten rodzaj słuchu, gdy nie zna jeszcze liter ani gramatyki)
  • Zwrócenie uwagi dzieci, że istnieją także inne języki, którymi mogą posługiwać się ludzie
  • Zaszczepienie w dzieciach otwartości oraz tolerancji kulturowej
  • Zachęcenie dziecka do czerpania radości z dalszej nauki języka obcego
  • Poznanie elementów kultury kraju, którego języka uczy się dziecko
  • Budowanie w uczniach poczucia „ja” osobistego oraz „ja” społecznego

Warto zaznaczyć, że ci uczniowie, którzy zaczęli naukę języka w najmłodszych latach swojego życia opanowują go w stopniu podobnym do rodzimych użytkowników danego języka. Istotny jest fakt, iż zdaniem naukowców dziecko w wieku 12 lat, gdy kończy opanowywać swój rodzimy język traci także swoje niesamowite zdolności do szybkiego i bezbłędnego przyswajania języka. Tym samym naukę należy zacząć jak najwcześniej!

Szkoła Językowa Poliglotek • E-mail: biuro@poliglotek.edu.pl • Mateusz Melosik - tel. +48 691 407 586 • Facebook