Pacynka jako wspaniały towarzysz w nauce angielskiego

Pacynka, czyli maskotka, którą nakładamy na dłoń, to prosty, ale bardzo skuteczny środek, zachęcający dzieci do zaangażowania w jakąś aktywność, np. naukę angielskiego. Najczęściej jest miłym i miękkim zwierzątkiem albo postacią znaną przedszkolakom z bajek.

Kursy angielskiego dla dzieci często wykorzystują pacynki ze względu na to, że dzieci darzą je sympatią i zaufaniem- często większym, niż dorosłych. Uczniowie nawiązują relacje z pacynka, wchodzą w interakcje z nią. Ci, którzy blokują się przed używaniem słów w obcym języku albo wstydzą się wypowiadać na forum grupy, łatwiej się otwierają przed maskotką. Nie należy do rzadkości, że dzieci chętniej niż nauczycielowi opowiadają maskotce o pewnych tematach, komunikują swoje emocje, ponieważ zdaje się ona być im bliższa, zanika dystans, jaki jest między dzieckiem a dorosłym. Ta wiedza może być bardzo przydatna rodzicom, którzy mogą wykorzystać obecność pacynki podczas rozmów z dziećmi lub prób zachęcenia ich do aktywności, która nie należy do ulubionych.

Język angielski dla dzieci staje się prostszy, gdyż nabierają one większej swobody w używaniu go, kiedy rozmawiają z pacynką. Ponadto najmłodsi lepiej zapamiętują informacje dzięki wielozmysłowemu zaangażowaniu w kontakt i pozytywnym emocjom, jakie w nich wyzwala obecność miękkiej maskotki, której np. przybijają piątkę.

Polecamy wykorzystanie tego patentu również przy innych aktywnościach. Zapewne skorzysta na nim nie tylko język angielski dla dzieci, lecz również sprzątanie klocków po zabawie.

Szkoła Językowa Poliglotek • E-mail: biuro@poliglotek.edu.pl • Mateusz Melosik - tel. +48 691 407 586 • Facebook